LeeftSamen is gestopt

LeeftSamen is op 31 augustus 2017 gestopt en offline gegaan. Alle content is om privacy redenen vernietigd.

We hadden gehoopt met elkaar een nieuw digitaal bindmiddel voor de buurt te maken. Dat is ons deels gelukt. Met bijna 600 mensen hebben we een digitaal buurtplatform ontwikkeld. Dat was ontzettend leuk en inspirerend. Met elkaar hebben we duizenden mensen aan het LeeftSamen-platform weten te binden. Maar nu, 3 jaar later, moeten we constateren dat LeeftSamen in de praktijk niet het duurzame bindmiddel is dat we hoopten dat het zou zijn.

We wisten dat het LeeftSamen-idee kwetsbaar was omdat mensen in de buurt zelf het platform moesten vullen. Tegelijkertijd wisten we ook dat dit de enige manier was om het platform echt een platform van de buurt te laten zijn. Helaas is in de afgelopen maanden gebleken dat er steeds minder mensen iets op het platform plaatsten. Hierdoor begint LeeftSamen steeds minder toe te voegen aan de buurt. Uiteindelijk zijn we nu op het punt gekomen dat we moeten concluderen dat de kosten niet meer opwegen tegen de maatschappelijke baten. Daarom stoppen we met LeeftSamen.

LeeftSamen was nooit mogelijk geworden zonder de inzet van heel veel mensen, organisaties en gemeenten. Heel veel dank daarvoor. Een bijzonder woord van dank betreft verzekeraar a.s.r. die LeeftSamen helemaal belangeloos en zeer ruimhartig heeft gesteund. De concrete en persoonlijke betrokkenheid vanuit zo’n groot bedrijf op onze buurten was mooi om te ervaren.

LeeftSamen is niet het Ei van Columbus gebleken. De ervaring van LeeftSamen is wel dat we met elkaar in staat zijn een enorme hoeveelheid energie los te maken. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Tot slot, als team willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de samenwerking. We hopen dat we in de afgelopen jaren iets voor onze gebruikers hebben kunnen betekenen en wensen hen alle goeds!

Het LeeftSamen-team

PS. De programmeercode staat gratis ter beschikking op github.com. Mensen of buurten die verder willen met het platform kunnen de programmeercode daar downloaden. Onder eigen verantwoordelijkheid kunnen zij het platform dan opnieuw opzetten en doorontwikkelen. De databases van LeeftSamen kunnen hiervoor niet meer worden gebruikt. Die zijn vernietigd.